Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Aktualności

Dźwiękohistorie. Badania nad pamięcią dźwiękową Kaszubów.

Autor wpisu: Marta Karalus
Data publikacji: 15.06.2015

"Dźwiękohistorie. Badania nad pamięcią dźwiękową Kaszubów" to wielopłaszczyznowy projekt edukacyjny skierowany do mieszkańców terenu Kaszub. Celem projektu było przeprowadzenie antropologicznych badań regionalnej audiosfery. Efektem działań była reinterpretacja lokalnego dziedzictwa kulturowego, edukacja dźwiękowo-antropologiczna oraz powstanie platformy do wymiany doświadczeń międzypokoleniowych.

Dźwiękohistorie.wordpress.com

„ Czas teraźniejszy i czas, który minął,
Razem obecne są chyba w przyszłości,
A przyszłość jest zawarta w czasie, który minął.”
T.S. Eliot

Projekt: „Dźwiękohistorie. Badania nad pamięcią dźwiękową Kazsubów” realizowany przez Fundację Fabryka UTU miał na celu rewitalizację kulturowego dziedzictwa regionu i uwrażliwienie na historyczne bogactwo doświadczeń jego rdzennych mieszkańców, przełamanie międzypokoleniowej bariery oraz zintegrowanie lokalnej społeczności.

Dzieci i młodzież miały również szansę zapoznać się z nowoczesnymi i często niedostępnymi dla nich formami edukacji nieformalnej, nowatorskimi technologiami i sposobami badania otaczającej ich rzeczywistości pod okiem znanych specjalistów i artystów zajmujących się dźwiękiem. Zorientowanie projektu na badanie sonosfery oraz przestrzeni dźwiękowej danych obszarów, przy zastosowaniu nowych mediów oraz współczesnych technik i technologii, było próbą dowartościowania zmysłu słuchu i przeciwstawienie się dominującego współcześnie "okularocentrycznego' sposobu odbierania rzeczywistości oraz hegemonii przesyconej obrazami kultury popularnej i komercyjnej.

Na projekt składały się takie działania jak:

Badania terenowe ze starszymi mieszkańcami wybranego terenu oraz warsztaty dla dzieci przybliżające tematykę antropologii i etnografii oraz postać Oskara Kolberga. Warsztaty miały na celu przygotowanie do przeprowadzenia samodzielnych wywiadów pogłębionych wśród seniorów w najbliższej rodzinie. 

      

Głównym celem warsztatów było przeprowadzenie w czasie ich trwania interdyscyplinarnej analizy konkretnego krajobrazu/środowiska dźwiękowego i próba przestudiowania procesu adaptacji jego użytkowników do zmiennych w czasie wartości audialnych tego krajobrazu, dźwiękowa edukacja i aktywizacja ich uczestników, a także społeczności lokalnych, z której się wywodzą. Pożądanym efektem było stworzenie małego archiwum dźwiękowego, charakteryzującego tą sonosferę, zbioru ankiet i wywiadów pogłębionych przeprowadzonych bezpośrednio przez członków warsztatów.

Przeprowadzając warsztaty na tak historycznie ciekawych terenach staraliśmy się krajobraz (szczególnie ten dźwiękowy) rozpatrywać na kilku określonych poziomach. Był on rozumiany przede wszystkim jako część niematerialnego dziedzictwa kulturowego, obrazującego różnorodne wpływy historyczne, ekonomiczne i społeczne, które w jakiś sposób wpłynęły na jego ukształtowanie.

Był on również bezpośrednim odbiciem społeczeństwa, które stanowi o tożsamości miejsca (tzw. duch miejsca). W przeprowadzonych warsztatach została zastosowana jedna technika zbierania danych, tzw. wywiad pogłębiony. Zarówno pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety, jak i w scenariuszu wywiadu oscylowały wokół dwóch podstawowych wartości: stosunku respondentów do otaczającej ich audiosfery oraz pamięci słuchowej.

W ramach projektu odbyły się również wycieczki do dwóch muzeów: MUZEUM KASZUBSKI PARK ETNOGRAFICZNY im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich oraz w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie, gdzie przeprowadzone były specjalnie na ten cel przygotowane warsztaty skupione na dźwiękach dawnych Kaszub. Koncepcja merytoryczna została utworzona przez pracowników danych muzeów w porozumieniu z edukatorami zaproszonymi do projektu. W ramach warsztatów z dziećmi na terenie ich zamieszkania odbywały się nagrania terenowe audiosfery. Nagrania audiosfery oraz fragmenty rozmów (z uwzględnieniem praw autorskich) oraz scenariusze zajęć muzealnych na zasadzie wolnych licencji CC zostały umieszczone na stworzonym na rzecz projektu blogu. Ponadto można tam znaleźć dźwiękową relację z badań terenowych jak i warsztatów, zdjęcia dawnych instrumentów kaszubskich wraz z opisami czy podsumowanie merytoryczne badań terenowych.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu
„Kolberg 2014 - Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

 

Podziel się:  

Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Szukaj