Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Na­gro­da In­sty­tu­tu Ce­rvan­te­sa w Pol­sce za Tłu­ma­cze­nie Li­te­rac­kie

Data wydarzenia: 1-30.4.2011

Na­gro­da przy­zna­wa­na wspól­nie przez In­sty­tut Ce­rvan­te­sa w Kra­ko­wie oraz In­sty­tut Ce­rvan­te­sa w War­sza­wie skie­ro­wa­na jest do tłu­ma­czy z do­wol­ne­go z urzę­do­wych ję­zy­ków Hisz­pa­nii i kra­jów hisz­pań­sko­ję­zycz­nych na język pol­ski.

Do Na­gro­dy pre­ten­do­wać mogą tłu­ma­cze­nia li­te­rac­kie (prozy, po­ezji, sztuk te­atral­nych i ese­jów) wy­da­ne w roku 2010 przez pol­skie wy­daw­nic­twa i nadal bę­dą­ce w sprze­da­ży, z wy­jąt­kiem wzno­wień. Przy oce­nie dzie­ła brana bę­dzie pod uwagę je­dy­nie ja­kość pracy tłu­ma­cze­nio­wej.
Lau­re­aci po­przed­nich edy­cji: Elż­bie­ta Ko­mar­nic­ka, Car­los Mar­rodán Casas, Ewa Za­le­ska, Woj­ciech Char­cha­lis, To­masz Pin­del, Ja­nusz Woj­cie­szak, Piotr For­nel­ski i Ka­ta­rzy­na Okra­sko.

Data publikacji: 09.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Kraków, Kanonicza 12

Organizatorzy

Instytut Cervantesa w Krakowie
cracovia@cervantes.pl, +48124213255
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter