Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

6. Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal im. G.G.Gor­czyc­kie­go

Data wydarzenia: 15-30.4.2011

Fe­sti­wal jest naj­więk­szą im­pre­zą mu­zycz­ną wo­je­wódz­twa ślą­skie­go, na któ­rej rok­rocz­nie w uni­ka­to­wym re­per­tu­arze wy­stę­pu­ją czo­ło­wi ar­ty­ści.

Na fe­sti­wal za­pla­no­wa­no 20 kon­cer­tów, warsz­ta­ty mu­zycz­ne, wy­sta­wy ksią­żek, fo­to­gra­fii i nut. Pod­czas fe­sti­wa­lu od­bę­dzie się akcja cha­ry­ta­tyw­na „Śla­da­mi Gor­czyc­kie­go” – idąc drogą życia pa­tro­na fe­sti­wa­lu, pod­czas wszyst­kich kon­cer­tów od­by­wa się zbiór­ka pie­nię­dzy dla osób po­trze­bu­ją­cych.

Data publikacji: 09.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Bytom, Rynek 26/5

Organizatorzy

Stowarzyszenie gorczycki.pl
festiwal@gorczycki.pl, +48323883347
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter