Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Pol­skie Na­gro­dy Fil­mo­we Orły 2011

Data wydarzenia: 7.3.2011

Pol­skie Na­gro­dy Fil­mo­we ORŁY to na­gro­dy Pol­skiej Aka­de­mii Fil­mo­wej, przy­zna­wa­ne co roku w dro­dze dwu­eta­po­we­go, taj­ne­go gło­so­wa­nia, prze­pro­wa­dza­ne­go i nad­zo­ro­wa­ne­go przez Pri­ce­wa­ter­ho­use­Co­opers – tę sama firmę do­rad­czą, która nad­zo­ru­je Osca­ry. Na­gro­dy Pol­skiej Aka­de­mii Fil­mo­wej Orły są uzna­wa­ne za naj­bar­dziej pre­sti­żo­we na­gro­dy pol­skie­go śro­do­wi­ska fil­mo­we­go.

Pol­ska Aka­de­mia Fil­mo­wa na­le­ży do FAN of Eu­ro­pe, sto­wa­rzy­sze­nia eu­ro­pej­skich aka­de­mii fil­mo­wych, które przy­zna­ją tak znane i pre­sti­żo­we na­gro­dy jak BAFTA, Ce­za­ry czy Eu­ro­pej­ska Na­gro­da Fil­mo­wa.
Głów­nym celem Pol­skich Na­gród Fil­mo­wych jest pro­mo­cja pol­skiej twór­czo­ści fil­mo­wej, wy­róż­nie­nie naj­lep­szych pro­duk­cji i ich twór­ców oraz po­pu­la­ry­za­cja pol­skie­go filmu, jak rów­nież po­wrót na­gro­dzo­nych ty­tu­łów do kin i stwo­rze­nie w ten spo­sób wtór­ne­go obie­gu pol­skich fil­mów.

Data publikacji: 01.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


Warszawa, Bagatela 10/12

Organizatorzy

Niezależna Fundacja Filmowa
pnf@pnf.pl, +48228518440
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter