Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Tako rze­cze Ma­estro

Data wydarzenia: 4.2.2011

Za­pra­sza­my na wy­jąt­ko­wy kon­cert, pod­czas któ­re­go Or­kie­strę Sym­fo­nicz­ną Fil­har­mo­nii Wro­cław­skiej po­pro­wa­dzi le­gen­dar­ny dy­ry­gent – Sta­ni­sław Skro­wa­czew­ski!

Ma­estro zaj­mu­je wy­jąt­ko­wą po­zy­cję na mię­dzy­na­ro­do­wej sce­nie mu­zycz­nej i jest jedną z naj­waż­niej­szych po­sta­ci współ­cze­snej dy­ry­gen­tu­ry, a także ce­nio­nym kom­po­zy­to­rem. Warto pod­kre­ślić, że Sta­ni­sław Skro­wa­czew­ski był jed­nym z pierw­szych dy­ry­gen­tów Or­kie­stry Sym­fo­nicz­nej Fil­har­mo­nii Wro­cław­skiej (pierw­szy sezon pracy Or­kie­stry 1946/47)!
W pro­gra­mie kon­cer­tu znaj­dzie się Music for Winds au­tor­stwa sa­me­go Skro­wa­czew­skie­go, a także Mu­zy­ka ża­łob­na Wi­tol­da Lu­to­sław­skie­go i Tako rze­cze Za­ra­tu­stra Ry­szar­da Straus­sa.

Data publikacji: 01.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


województwo: dolnośląskie
Wrocław, ul. Marsz. Piłsudskiego 19

Organizatorzy

Filharmonia im. W. Lutosławskiego
leopoldinum@art.pl, +48713412035
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter