Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Re­cy­ta­tor­ski „Sa­crum w Li­te­ra­tu­rze"

Data wydarzenia: 13.4.2011

Kon­kurs, or­ga­ni­zo­wa­ny w Klasz­to­rze Ojców Do­mi­ni­ka­nów w Ja­ro­sła­wiu, ad­re­so­wa­ny jest do mło­dzie­ży i osób do­ro­słych.

Naj­lep­si re­cy­ta­to­rzy i wy­ko­naw­cy po­ezji śpie­wa­nej, wy­ło­nie­ni w eli­mi­na­cjach wo­je­wódz­kich, wy­jeż­dża­ją na finał do Czę­sto­cho­wy. Przed­się­wzię­cie to ma na celu uczyć wraż­li­wo­ści w po­strze­ga­niu świa­ta, za­chę­cać do re­flek­sji, przy­bli­żać ro­zu­mie­nie i zna­cze­nie okre­śle­nia „sa­crum” oraz sze­ro­ko ro­zu­mia­nej te­ma­ty­ki sa­kral­nej w li­te­ra­tu­rze i sztu­ce.

Data publikacji: 02.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Przemyśl, Konarskiego 9

Organizatorzy

Centrum Kulturalne w Przemyślu
ck@ck.przemysl.pl, +48166782009
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter