Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

XXII Ko­ro­wód Grup Za­pust­nych uli­ca­mi Wło­cław­ka

Data wydarzenia: 6.3.2011

XXII KO­RO­WÓD GRUP ZA­PUST­NYCH ULI­CA­MI WŁO­CŁAW­KA jest im­pre­zą cy­klicz­ną, or­ga­ni­zo­wa­ną przez wło­cław­skie mu­zeum już po raz dwu­dzie­sty drugi.

Żywe za­in­te­re­so­wa­nie tą im­pre­zą świad­czy o ro­sną­cej po­trze­bie po­zna­wa­nia re­gio­nal­nych tra­dy­cji. Ze­spo­ły za­pust­ne za­pra­sza­ne do Wło­cław­ka to au­ten­tycz­ne grupy ko­lęd­ni­cze ob­cho­dzą­ce w ostat­nie dni kar­na­wa­łu ku­jaw­skie wsie. Naj­czę­ściej za­pra­sza­ne są grupy z na­stę­pu­ją­cych miej­sco­wo­ści: Grób­ce, Lu­ba­nie, Lu­bra­niec, Kru­szyn, Kuź­ni­ce, Mi­ka­no­wo, Osso­wo, Pro­bo­stwo Dolne, Świę­to­sław, Zbra­chlin. Miej­sce: głów­ne ulice mia­sta, godz. 12.00 – 13.30

Data publikacji: 01.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter