Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

PRZE­GLĄD KAPEL I ZE­SPO­ŁOW LU­DO­WYCH STY­LI­ZO­WA­NYCH IM. JANA DER­LE­TY

Data wydarzenia: 12.6.2011

Celem Prze­glą­du jest po­pu­la­ry­za­cja do­rob­ku ze­spo­łów pre­zen­tu­ją­cych pol­ski folk­lor ta­necz­ny i mu­zycz­ny opra­co­wa­ny ar­ty­stycz­nie, upo­wszech­nia­nie kul­tu­ry lu­do­wej oraz do­sko­na­le­nie warsz­ta­tu twór­cze­go uczest­ni­ków.

Uczest­ni­ka­mi Prze­glą­du mogą być:
ta­necz­ne ze­spo­ły folk­lo­ry­stycz­ne pre­zen­tu­ją­ce pro­gra­my w for­mie opra­co­wa­nej ar­ty­stycz­nie z udzia­łem cho­re­ogra­fów, in­struk­to­rów mu­zy­ki, aran­że­rów, re­ży­se­rów.
Ka­pe­le i ze­spo­ły fol­ko­we, pre­zen­tu­ją­ce opra­co­wa­ne ar­ty­stycz­nie me­lo­die lu­do­we wy­ko­rzy­stu­ją­ce in­stru­men­ty now­szej ge­ne­ra­cji jak: akor­de­on, trąb­ka,
klar­net, in­stru­men­ty per­ku­syj­ne itp., a także te, któ­rych skład opar­ty jest o tra­dy­cyj­ne in­stru­men­ty. Ze­spo­ły mogą wy­ko­ny­wać wła­sne kom­po­zy­cje opra­co­wa­ne ar­ty­stycz­nie
ma­ją­ce cechy pol­skie­go folk­lo­ru mu­zycz­ne­go.

Data publikacji: 03.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


województwo: mazowieckie
Szydłowiec, Sowińskiego 2

Organizatorzy

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek
biuro@sckzamek.pl, +48486170296; 617 10
sckzamek.pl
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter