Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Otwar­cie wy­sta­wy sta­łej w od­dzia­le Ulica Po­mor­ska

Data wydarzenia: 13.4.2011

Celem wy­sta­wy jest przy­bli­że­nie współ­cze­snym i prze­ka­za­nie po­tom­nym wie­dzy o tra­gicz­nym okre­sie w hi­sto­rii Kra­ko­wa.

Przy wy­ko­rzy­sta­niu uni­kal­nych eks­po­na­tów oraz no­wo­cze­snych tech­nik mul­ti­me­dial­nych zo­sta­ną po­ka­za­ne m.in. tra­gicz­ne losy kra­ko­wian ofiar ter­ro­ru, nie­miec­ki, so­wiec­ki i pol­ski apa­rat re­pre­sji w la­tach 1939-​1945-​1956. Wio­dą­cym te­ma­tem eks­po­zy­cji bę­dzie mar­ty­ro­lo­gia ofiar nie­miec­kie­go na­zi­zmu.

Data publikacji: 02.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Kraków, Rynek Główny 35

Organizatorzy

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
dyrekcja@mhk.pl, +48124223264
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter