Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Trzy epoki

Data wydarzenia: 13.5.2011

Skom­po­no­wa­ny przez Mo­zar­ta w 1785 roku w Wied­niu Kon­cert for­te­pia­no­wy d-​moll wy­ko­na­ny zo­sta­nie przez uro­dzo­ne­go w Wied­niu, jed­ne­go z naj­słyn­niej­szych au­striac­kich pia­ni­stów – Paula Guldę.

Ar­ty­sta ma na kon­cie współ­pra­cę z czo­ło­wy­mi or­kie­stra­mi i naj­więk­szy­mi dy­ry­gen­ta­mi świa­ta (są wśród nich Kurt Masur, Yehu­di Me­nu­hin i Zubin Mehta). We Wro­cła­wiu wy­stą­pi pod ba­tu­tą Dy­rek­to­ra Ar­ty­stycz­ne­go Or­kie­stry, Jacka Ka­sp­szy­ka. W pro­gra­mie wie­czo­ru znaj­dą Pań­stwo po­nad­to nie­zwy­kle cie­ka­wą Mu­zy­kę na smycz­ki, per­ku­sję i ce­le­stę Béli Bar­tó­ka oraz rzad­ko wy­ko­ny­wa­ną III Sym­fo­nię Pio­tra Czaj­kow­skie­go, na­zy­wa­ną także „Pol­ską”.

Data publikacji: 02.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Wrocław, Marsz. Piłsudskiego 19

Organizatorzy

Filharmonia im. W. Lutosławskiego
basiami@list.pl, +48713412035
leopoldinum.art.pl
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter