Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Mię­dzy­wo­je­wódz­ki Prze­gląd Dzie­cię­cych Ze­spo­łów Tańca Lu­do­we­go „Ta­necz­ny Krąg"

Data wydarzenia: 15.5.2011

Kon­fron­ta­cja ar­ty­stycz­nych do­ko­nań dzie­cię­cych ze­spo­łów tańca lu­do­we­go z te­re­nu po­łu­dnio­wo-​wschod­niej Pol­ski. Kil­ku­set uczest­ni­ków pre­zen­tu­je swoje umie­jęt­no­ści w su­itach ta­necz­nych, tań­cach na­ro­do­wych i za­ba­wach ta­necz­nych.

Go­ścin­nie wy­stą­pią : Dzie­cię­cy Folk­lo­ry­stycz­ny Ze­spół ze Sło­wa­cji i na­gro­dzo­ny I miej­scem ubie­gło­rocz­ny lau­re­at prze­glą­du. Lau­re­aci kwa­li­fi­ko­wa­ni są do udzia­łu w Fe­sti­wa­lu Folk­lo­ry­stycz­nym or­ga­ni­zo­wa­nym na Sło­wa­cji oraz w Kon­cer­cie Ga­lo­wym VII Fe­sti­wa­lu Dzie­cię­cych Ze­spo­łów Folk­lo­ry­stycz­nych „Prze­myśl 2011”.

Data publikacji: 02.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


województwo: podkarpackie
Przemyśl, Konarskiego 9

Organizatorzy

Centrum Kulturalne w Przemyślu
ck@ck.przemysl.pl, +48166782009
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter