Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Mu­si­ca mo­der­na

Data wydarzenia: 20.5.2011

Kon­cert or­ga­ni­zo­wa­ny we współ­pra­cy z pre­sti­żo­wym fran­cu­skim ośrod­kiem ba­daw­czym IRCAM.

W ra­mach pro­gra­mu usły­szy­my dzie­ła ta­kich kom­po­zy­to­rów jak: Sta­ni­sław Kru­po­wicz, Gy­or­gy Li­ge­ti, Luca Fer­ra­ri i Bruno Man­to­va­ni. Ostat­ni z twór­ców oso­bi­ście weź­mie udział w kon­cer­cie, a swoje dzia­ła miał już on oka­zję pre­zen­to­wać w tak zna­mie­ni­tych sa­lach jak: Con­cer­ge­bo­uw w Am­ster­da­mie, Salle Pley­el w Pa­ry­żu, La Scala w Mi­la­nie czy Car­ne­gie Hall w Nowym Jorku.
Or­kie­strę Fil­har­mo­nii Wro­cław­skiej po­pro­wa­dzi Ma­estro Jacek Ka­sp­szyk.

Data publikacji: 02.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


województwo: dolnośląskie
Wrocław, Marsz. Piłsudskiego 19

Organizatorzy

Filharmonia im. W. Lutosławskiego
basiami@list.pl, +48713412035
leopoldinum.art.pl
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter