Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

IV Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Pia­ni­stycz­ny im. Mau­ry­ce­go Mosz­kow­skie­go

Data wydarzenia: 21.5.2011

Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Pia­ni­stycz­ny im. Mau­ry­ce­go Mosz­kow­skie­go jest skie­ro­wa­ny do uczniów klas I-IV szkół mu­zycz­nych II st. oraz ogól­no­kształ­cą­cych szkół mu­zycz­nych II st. w Pol­sce oraz ich od­po­wied­ni­cy w szko­łach za gra­ni­cą.


Prze­słu­cha­nia kon­kur­so­we od­by­wać się będą w dniach 21-23 maja 2011 r. w Sali Kon­cer­to­wej PSM ul. Gło­wac­kie­go 7. Kon­cert Fi­na­ło­wy Lau­re­atów z Or­kie­strą Sym­fo­nicz­ną Fil­har­mo­nii Świę­to­krzy­skiej oraz wrę­cze­nie na­gród i wy­róż­nień od­bę­dzie się 26 maja 2011 r. In­stru­men­tem kon­kur­so­wym jest for­te­pian kon­cer­to­wy firmy „Ste­in­way & Sons".

Data publikacji: 02.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


województwo: świętokrzyskie
Kielce, Głowackiego 7

Organizatorzy

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. L. Różyckiego
psm@kielce.com.pl, +48413442757
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter