Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Dzień Dziec­ka

Data wydarzenia: 5.6.2011

8.00
- Msza Świę­ta w Ko­ście­le pw. Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go w Za­wa­dach

9.00 - 10.30
- Kon­cer­ty mło­dzie­żo­wych ze­spo­łów fol­ko­wych - li­tew­skich i pol­skich
- po­ka­zy fil­mów
- zjeż­dżal­nia dla naj­młod­szych
- Warsz­ta­ty fil­mo­we (10.00 - 14.00)
10.30 - 12.00
- Tur­nie­je:
- tur­niej wie­dzy o Pol­sce i Li­twie
- tur­niej spor­to­wy
- tur­niej pla­stycz­ny
12.00
- przed­sta­wie­nie te­atral­ne dzie­ci ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Za­wa­dach
12.30
- Tur­niej piłki siat­ko­wej na­uczy­cie­le - ucznio­wie
- gry, za­ba­wy, kon­kur­sy
19.00

- Ogni­sko in­te­gra­cyj­ne i dys­ko­te­ka dla mło­dzie­ży z Pol­ski i Litwy
- pre­zen­ta­cja wy­ro­bów z warsz­ta­tów ku­li­nar­nych
- po­ka­zy Mło­dzie­żo­wej Dru­ży­ny Po­żar­ni­czej dzia­ła­ją­cej przy OSP w Za­wa­dach

Data publikacji: 03.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


Zawady, Wolności 12

Organizatorzy

Urząd Gminy Zawady
gci.zawady@gmail.com, +48857140028
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter