Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Re­gio­nal­ny Prze­gląd Kapel Lu­do­wych i Ze­spo­łów Śpie­wa­czych – eli­mi­na­cje do 45. Ogól­no­pol­skie­go Fe­sti­wa­lu Kapel i Śpie­wa­ków Lu­do­wych

Data wydarzenia: 22.5.2011

Im­pre­za ple­ne­ro­wa od­by­wa­ją­ca się na Sta­dio­nie w Du­biec­ku. Prze­gląd ma cha­rak­ter kon­kur­su w któ­rym biorą udział ka­pe­le lu­do­we, so­li­ści i in­stru­men­ta­li­ści, ze­spo­ły śpie­wa­cze i so­li­ści śpie­wa­cy oraz dzie­ci i mło­dzież w ka­te­go­rii „Du­ży-​Ma­ły”, które pre­zen­tu­ją tra­dy­cje in­stru­men­tal­ne i wo­kal­ne prze­ję­te od swo­ich mi­strzów (in­stru­men­ta­li­stów, śpie­wa­ków lu­do­wych).

Wy­ło­nio­ne przez ju­ro­rów: naj­lep­sza ka­pe­la, ze­spół śpie­wa­czy i so­li­ści re­pre­zen­tu­ją re­gion na Ogól­no­pol­skim Fe­sti­wa­lu Kapel i Śpie­wa­ków Lu­do­wych w Ka­zi­mie­rzu Dol­nym nad Wisłą, który jest naj­bar­dziej pre­sti­żo­wą im­pre­zą folk­lo­ry­stycz­ną w kraju.

Data publikacji: 02.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


województwo: podkarpackie
Przemyśl, Konarskiego 9

Organizatorzy

Centrum Kulturalne w Przemyślu
ck@ck.przemysl.pl, +48166782009
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter