Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Kon­kurs Po­etyc­ki JA i ŚWIAT

Data wydarzenia: 27.5.2011

Kon­kurs kie­ro­wa­ny jest do uczniów szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjal­nych Pod­kar­pa­cia. Celem kon­kur­su jest roz­wi­ja­nie wy­obraź­ni twór­czej i za­in­te­re­so­wań li­te­rac­kich dzie­ci i mło­dzie­ży, a także stwo­rze­nie mło­dym au­to­rom moż­li­wo­ści za­pre­zen­to­wa­nia swo­ich wier­szy szer­sze­mu gronu od­bior­ców. Co roku wy­da­wa­ny jest tomik po­etyc­ki za­wie­ra­ją­cy utwo­ry lau­re­atów kon­kur­su.

Data publikacji: 02.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


województwo: podkarpackie
Rzeszów, S. Okrzei 7

Organizatorzy

Wojewódzki Dom Kultury
wdk@podkarpackie.pl, +48178535257
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter