Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

XX War­szaw­ski Kon­cert Mu­zy­ki Cer­kiew­nej

Data wydarzenia: 27.5.2011

XX War­szaw­ski Kon­cert Mu­zy­ki Cer­kiew­nej - to ju­bi­le­uszo­wa im­pre­za chó­ral­na tra­dy­cyj­nie pre­zen­tu­ją­ca mu­zy­kę cer­kiew­ną wielu na­ro­dów w wy­ko­na­niu naj­lep­szych chó­rów uczest­ni­czą­cych w Mię­dzy­na­ro­do­wym Fe­sti­wa­lu Mu­zy­ki Cer­kiew­nej - "Haj­nów­ka".

Te­go­rocz­ny kon­cert bę­dzie miał cha­rak­ter szcze­gól­ny, bo­wiem uczest­ni­czyć w nim będą naj­lep­sze chóry - lau­re­aci z 30 lat ist­nie­nia Fe­sti­wa­lu.Kon­cer­to­wi Pa­tro­nu­je Pre­zy­dent mia­sta sto­łecz­ne­go War­sza­wy Pani Hanna Gron­kie­wicz - Waltz.

Data publikacji: 02.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Hajnówka, Tamary Sołoniewicz 2,

Organizatorzy

Fundacja "Muzyka Cerkiewna"
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter