Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Kon­cert­mistrz Ber­liń­czy­ków

Data wydarzenia: 3.6.2011

Pre­mie­ra kon­cer­tu skrzyp­co­we­go D-dur Lu­dwi­ga van Beetho­ve­na w 1806 roku nie przy­nio­sła en­tu­zja­stycz­nych re­cen­zji. Dzie­ło stop­nio­wo po­pa­da­ło w nie­pa­mięć aż do czasu, gdy młody fe­no­me­nal­ny skrzy­pek, Jo­seph Jo­achim wy­ko­nał go pod ba­tu­tą Fe­li­xa Men­dels­soh­na. I tym samym przy­wró­cił do es­tra­do­we­go życia. Cza­sem re­per­tu­ar po­zwa­la na to, aby so­li­sta peł­nił rów­nież rolę dy­ry­gen­ta. Tym razem w tym po­dwój­nym za­da­niu bę­dzie­my mieli przy­jem­ność po­dzi­wiać kon­cert­mi­strza Or­kie­stry Fil­har­mo­ni­ków Ber­liń­skich, Da­nie­la Sta­bra­wę.

Pod jego zna­ko­mi­tym prze­wod­nic­twem Or­kie­stra Fil­har­mo­nii Wro­cław­skiej zagra dla Pań­stwa Sym­fo­nię D-dur K 162b Mo­zar­ta, Pre­lu­dium i sche­rzo op. 11 Szo­sta­ko­wi­cza oraz Kon­cert skrzyp­co­wy D-dur op. 61 Lu­dwi­ka van Beetho­ve­na.

Data publikacji: 03.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


województwo: dolnośląskie
Wrocław, Marsz. Piłsudskiego 19

Organizatorzy

Filharmonia im. W. Lutosławskiego
basiami@list.pl, +48713412035
leo
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter