Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Re­gio­nal­ny Prze­gląd Ze­spo­łów Tańca Lu­do­we­go „GACOK"

Data wydarzenia: 5.6.2011

Im­pre­za or­ga­ni­zo­wa­na przez Cen­trum Kul­tu­ral­ne w Prze­my­ślu i Gmin­ny Ośro­dek Kul­tu­ry w Gaci w po­wie­cie prze­wor­skim ad­re­so­wa­na do mło­dzie­ży i osób do­ro­słych.

Prze­gląd ma cha­rak­ter kon­kur­su, a jego celem jest pro­pa­go­wa­nie tra­dy­cji i folk­lo­ru re­gio­nu Pod­kar­pa­cia, pre­zen­ta­cja tra­dy­cyj­nych tań­ców lu­do­wych tego re­gio­nu – tań­ców po­wszech­nie tań­czo­nych i ob­rzę­do­wych.

Data publikacji: 03.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


województwo: podkarpackie
Gać, Gać 275

Organizatorzy

Gminny Ośrodek Kultury
gokgac@o2.pl, +48166411429
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter