Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Mię­dzy­na­ro­do­we Dni Mu­zy­ki Kom­po­zy­to­rów Kra­kow­skich

Data wydarzenia: 12.6.2011

Fe­sti­wal pre­zen­tu­je do­ro­bek kom­po­zy­tor­ski śro­do­wi­ska kra­kow­skie­go wszyst­kich po­ko­leń twór­ców ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem utwo­rów nowo po­wsta­ją­cych, w tle przed­sta­wia­jąc nowe tren­dy w mu­zy­ce eu­ro­pej­skiej, dzie­ła kla­sy­ków XX wieku oraz kom­po­zy­to­rów z kra­jów re­gio­nu (zwłasz­cza zza wschod­niej gra­ni­cy) oraz mu­zy­kę "źle obec­ną".

W 2011 ak­cen­to­wa­na jest 70. rocz­ni­ca po­wsta­nia "Kwar­te­tu na ko­niec Czasu" Oli­vie­ra Mes­sia­ena w sta­la­gu w Go­er­litz/Zgo­rzel­cu i związ­ki z kul­tu­rą pol­ską.

Data publikacji: 03.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


województwo: małopolskie
Kraków, Dunajewskiego 5

Organizatorzy

Związek Kompozytorów Polskich
zkp@zkp.krakow.pl, +48122673069
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter