Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Wiel­ko­pol­skie Świe­to Pie­śni i Mu­zy­ki

Data wydarzenia: 12.6.2011

Wiel­ko­pol­skie Świę­to Pie­śni i Mu­zy­ki to spo­tka­nie ama­tor­skich ze­spo­łów po­świę­co­ne po­pu­la­ry­za­cji czyn­ne­go zbio­ro­we­go śpie­wa­nia i mu­zy­ko­wa­nia w róż­nych śro­do­wi­skach.

Co roku od­by­wa się w innej miej­sco­wo­ści. Daje moż­li­wość pre­zen­ta­cji swo­ich moż­li­wo­ści wy­ko­naw­czych oraz spo­tka­nia się z ze­spo­ła­mi z re­gio­nu. W trak­cie fe­sti­wa­lu ze­spo­ły mogą do­bro­wol­nie pod­dać się oce­nie przez jury. Jest to kon­ty­nu­acja wie­lo­let­nich tra­dy­cji barci śpie­wa­czej spo­ty­ka­ją­cych się na za­wo­dach śpie­wa­czych. Co­rocz­nie bie­rze w niej udział od 1000 do 1500 śpie­wa­ków i mu­zy­ków.

Data publikacji: 03.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Leszno, Grota Roweckiego 5

Organizatorzy

Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Lesznie
lesznopzchio@wp.pl, +48655287683
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter