Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Dzień Śle­dzia

Data wydarzenia: 10.7.2011

Po­czą­tek godz. 10.00

W ra­mach im­pre­zy od­bę­dzie się:

- Kon­kurs na naj­lep­szą po­tra­wę ze śle­dzia;

- Kon­kurs na­le­wek i win do­mo­wych;

- Za­wo­dy węd­kar­skie;

- „Rzut Śle­dziem”;

- "Bieg Śle­dzia" - me­an­dra­mi Narwi;

- „Wiwat Śledź” – po­ka­zy strza­łów ar­mat­nich;

- Mo­bil­na edu­ka­cja eko­lo­gicz­na - Je­żo­wóz (www.eko­mo­bil.pl);

- Kier­masz rę­ko­dzie­ła lu­do­we­go;

- Wy­stęp Mło­dzie­żo­wej Grupy Fol­ko­wej "ZA­WA­DY plus";

- Wy­stęp ze­spo­łów lu­do­wych z Litwy;

- De­gu­sta­cja tra­dy­cyj­nych po­traw li­tew­skich;

- Bicie mo­ne­ty „Kra­ina Śle­dzia”;

- Pokaz dzia­ła­nia ogniw i ko­lek­to­rów sło­necz­nych;

- Wy­stę­py ze­spo­łów i kapel lu­do­wych;

- pokaz bra­zy­lij­skiej sztu­ki walki przez grupę CA­PO­EIRA ABADA;

- pokaz tańca Break dance;

- Gry, kon­kur­sy dla dzie­ci;

- Za­ba­wa lu­do­wa do póź­nych go­dzin noc­nych;

Kon­kur­sy: "Bieg Śle­dzia", "Rzut Śle­dziem", na­lew­ka i wino re­gio­nal­ne, naj­lep­sza po­tra­wa ze śle­dzia i inne.
Zwy­cięz­cy otrzy­ma­ją atrak­cyj­ne na­gro­dy!

Data publikacji: 03.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Zawady, Plac Wolności 12

Organizatorzy

Urząd Gminy Zawady
gci.zawady@gmail.com, +48857140028
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter