Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Warsz­ta­ty fil­mo­we dla na­uczy­cie­li pod­czas 11. MFF ENH we Wro­cła­wiu

Data wydarzenia: 20.7.2011

Pod­czas 11. MFF ERA NOWE HO­RY­ZON­TY we Wro­cła­wiu już po raz szó­sty od­bę­dą się warsz­ta­ty fil­mo­we dla
na­uczy­cie­li. Weź­mie w nich udział ponad dwu­stu na­uczy­cie­li z całej Pol­ski. W pro­jek­cie
uczest­ni­czą pe­da­go­dzy, któ­rzy film uczy­ni­li jed­nym ze środ­ków dy­dak­tycz­nych w swo­jej pracy
szkol­nej.

Warsz­ta­ty są przed­się­wzię­ciem re­ali­zo­wa­nym przez Sto­wa­rzy­sze­nie NOWE HO­RY­ZON­TY,
or­ga­ni­za­to­ra 11. MFF ENH, w ra­mach dłu­go­fa­lo­we­go pro­gra­mu edu­ka­cji me­dial­nej skie­ro­wa­ne­go
do szkół. Współ­or­ga­ni­za­to­rem jest In­sty­tu­cja Fil­mo­wa Odra Film.

Data publikacji: 03.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


województwo: mazowieckie
Zamenhofa 1, Warszawa

Organizatorzy

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter