Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Miej­ska iko­nos­fe­ra na dru­kach re­kla­mo­wych z wi­do­ka­mi Po­zna­nia (1836-​1939)

Data wydarzenia: 1.6-30.9.2011

O tym jak nie­gdyś wy­glą­dał Po­znań można do­wie­dzieć się oglą­da­jąc różne druki re­kla­mo­we: za­miesz­cza­ne w ga­ze­tach i cza­so­pi­smach, ulot­ki, pa­pie­ry fir­mo­we, ra­chun­ki, pocz­tów­ki itp. Naj­czę­ściej wier­nie od­da­ją wy­gląd mia­sta lub jego po­szcze­gól­ne frag­men­ty.

Są do­sko­na­łym źró­dłem do iko­no­gra­fii mia­sta, do tej pory nie do­ce­nia­nym i nie wy­ko­rzy­sty­wa­nym, a tym bar­dziej cen­nym, że z re­gu­ły po­ka­zu­ją­ce frag­men­ty Po­zna­nia, które już dawno znik­nę­ły z pej­za­żu mia­sta. Wy­sta­wa po­ka­zu­je przede wszyst­kim iko­no­gra­fię Sta­re­go Rynku.

Data publikacji: 04.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Poznań, Stary Rynek 1

Organizatorzy

Muzeum Historii Miasta Poznania - oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter