Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Szy­dło­wiec­kie Spo­tka­nia Chó­ral­ne im. Zofii Sta­chow­skiej

Data wydarzenia: 22.10.2011

Celem Spo­tkań jest m.in. po­bu­dza­nie i roz­wi­ja­nie za­in­te­re­so­wań mu­zy­ką chó­ral­ną, do­sko­na­le­nie po­zio­mu wy­ko­naw­cze­go ama­tor­skich ze­spo­łów chó­ral­nych oraz na­wią­zy­wa­nie kon­tak­tów, wy­mia­na do­świad­czeń i kon­fron­ta­cja do­rob­ku ar­ty­stycz­ne­go chó­rów.

For­mu­ła spo­tkań jest otwar­ta - bez po­dzia­łu na ka­te­go­rie. W Spo­tka­niach mogą uczest­ni­czyć chóry ama­tor­skie, pa­ra­fial­ne, to­wa­rzy­stwa śpie­wa­cze i ze­spo­ły ka­me­ral­ne.

Data publikacji: 04.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


Szydłowiec, Sowińskiego 2

Organizatorzy

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek
biuro@sckzamek.pl, +48486170296; 617 10
sckzamek.pl
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter