Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

O Złotą Szpi­lę

Data wydarzenia: 19.11.2011

Kon­kurs or­ga­ni­zo­wa­ny co roku jest po­świę­co­ny sa­ty­rze w każ­dej jej for­mie, stąd aż czte­ry ka­te­go­rie, w któ­rych ry­wa­li­zu­ją twór­cy: pla­stycz­na, li­te­rac­ka, re­cy­ta­tor­ska i te­atral­na.

Tur­niej jest otwar­ty dla wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych nie­pro­fe­sjo­na­li­stów, za­rów­no dla mło­dzie­ży do­pie­ro roz­po­czy­na­ją­cej swoją przy­go­dę ze sztu­ką, jak i do­świad­czo­nych do­ro­słych twór­ców, o spo­rym do­rob­ku – stąd też po­dział na licz­ne ka­te­go­rie wie­ko­we. Wszy­scy uczest­ni­cy wal­czą o zwy­cię­stwo w swo­ich ka­te­go­riach, a po­nad­to jury po­szcze­gól­nych kon­kur­sów wy­bie­ra jesz­cze jed­ne­go lau­re­ata głów­nej na­gro­dy – „Zło­tej Szpi­li”.

Data publikacji: 04.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Przemyśl, Konarskiego 9

Organizatorzy

Centrum Kulturalne w Przemyślu
ck@ck.przemysl.pl, +48166782009
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter