Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Kier­masz Bo­żo­na­ro­dze­nio­wy

Data wydarzenia: 11.12.2011

KIER­MASZ BO­ŻO­NA­RO­DZE­NIO­WY, kier­ma­sze przed­świą­tecz­ne or­ga­ni­zo­wa­ne są od kilku lat, za­wsze w nie­dzie­lę przy­pa­da­ją­cą na dwa ty­go­dnie przed świę­ta­mi.

Na sto­iskach (ok. 40) przy­go­to­wa­nych przez twór­ców lu­do­wych, rę­ko­dziel­ni­ków i ar­ty­stów można nabyć ozdo­by te­ma­tycz­nie zwią­za­ne z okre­sem Świąt Bo­żo­na­ro­dze­nio­wych, m. in. bomb­ki, łań­cu­chy, ozdo­by ze słomy, kor­don­ka, drew­na, bi­bu­ły, masy sol­nej, cia­sta chle­bo­we­go, a także ob­ru­sy, ser­we­ty, świecz­ni­ki, ce­ra­mi­kę, bi­żu­te­rię, rzeź­by w drew­nie, miód, pier­ni­ki, pier­nicz­ki, ma­kow­ce, ser­ni­ki, pie­ro­gi, ka­pu­stę z gro­chem, wę­dli­ny, chleb or­ki­szo­wy i wiele in­nych wy­ro­bów rę­ko­dzie­ła lu­do­we­go. Miej­sce: Mu­zeum Et­no­gra­ficz­nym we Wło­cław­ku, ul. Bul­wa­ry im. Mar­szał­ka Jó­ze­fa Pił­sud­skie­go 6, godz. 10.00 – 15.00

Data publikacji: 04.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Włocawek, Słowackiego 1a

Organizatorzy

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter