Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Fe­sti­wal Lau­re­atów Kon­kur­sów Mu­zycz­nych

Data wydarzenia: 20-27.2.2011

Jest to naj­więk­sza im­pre­za or­ga­ni­zo­wa­na przez Aka­de­mię Mu­zycz­ną w Byd­gosz­czy. Jej celem jest pro­mo­cja mło­dych uta­len­to­wa­nych ar­ty­stów, lau­re­atów kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów mu­zycz­nych – dy­ry­gen­tów, śpie­wa­ków, in­stru­men­ta­li­stów, kom­po­zy­to­rów i ze­spo­łów ka­me­ral­nych.

Fe­sti­wal or­ga­ni­zo­wa­ny jest we współ­pra­cy z Im­pre­sa­ria­tem Mu­zycz­nym Ma­zo­wiec­kie­go Cen­trum Kul­tu­ry i Sztu­ki w War­sza­wie, Fil­har­mo­nią Po­mor­ską im. I.J. Pa­de­rew­skie­go w Byd­gosz­czy, Operą Nova w Byd­gosz­czy, Cen­trum Kul­tu­ry–Dwo­rem Ar­tu­sa w To­ru­niu, Ra­tu­szem w Chełm­nie, Mu­zeum w Gru­dzią­dzu oraz Ze­spo­łem Szkół Mu­zycz­nych w Ino­wro­cła­wiu.

Data publikacji: 08.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Bydgoszcz, Słowackiego 7

Organizatorzy

Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter