Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

VIII Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Skrzyp­co­wy im. Geo­r­ga Phi­lip­pa Te­le­man­na

Data wydarzenia: 12-14.3.2011

Mię­dzy­na­ro­do­we Kon­kur­sy Skrzyp­co­we im. Geo­r­ga Phi­lip­pa Te­le­man­na prze­zna­czo­ne są dla mło­dych, uta­len­to­wa­nech skrzyp­ków. W ko­lej­nej ósmej edy­cji, która od­bę­dzie się w 2011 roku, mogą brać udział osoby uro­dzo­ne po 31.12.1994 r.

Kon­kurs jest dwu­eta­po­wy, w pierw­szym obo­wią­zu­je wy­ko­na­nie jed­nej z 12 Fan­ta­zji na skrzyp­ce solo G. Ph. Te­le­man­na oraz utwo­ru do­wol­ne­go na skrzyp­ce z for­te­pia­nem lub skrzyp­ce solo, w dru­gim I lub II i III część do­wol­ne­go kon­cer­tu skrzyp­co­we­go. Mię­dzy­na­ro­do­we­mu jury prze­wod­ni­czyć bę­dzie prof. Mi­chał Gra­bar­czyk z Po­zna­nia. Mię­dzy­na­ro­do­we Kon­kur­sy im. G. Ph. Te­le­man­na od­by­wa­ją się pod pa­tro­na­tem Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go.

Data publikacji: 08.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Poznań, os. Zwycięstwa 22/70

Organizatorzy

Stowarzyszenie Konkursow Skrzypcowych im. G. Ph. Telemanna
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter