Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Kon­kurs Wo­kal­ny im. Jana, Edwar­da i Jó­ze­fi­ny Resz­ków

Data wydarzenia: 14-18.3.2011

Kon­kurs Wo­kal­ny im. Jana, Edwar­da i Jó­ze­fi­ny Resz­ków da szan­sę po­ka­za­nia się i spraw­dze­nia swo­ich umie­jęt­no­ści mło­dym wo­ka­li­stom, stu­den­tom wy­dzia­łów wo­kal­nych Aka­de­mii Mu­zycz­nych. A także roz­pro­pa­gu­je wie­dzę o świa­to­wym do­rob­ku ro­dzeń­stwa Resz­ków, które na prze­ło­mie XIX i XX wieku go­ści­ło na sce­nach ope­ro­wych ca­łe­go świa­ta, a zwią­za­ne było z re­gio­nem czę­sto­chow­skim.

Uczest­ni­ków Kon­kur­su oce­niać bę­dzie pię­cio­oso­bo­we Jury, w tym Ka­ta­rzy­na Suska, Ro­mu­ald Te­sa­ro­wicz, Jerzy Sal­wa­row­ski, To­masz Bugaj i prof. Del­fi­na Am­bro­ziak jako przewodnicząca.

Data publikacji: 08.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Częstochowa, Wilsona 16

Organizatorzy

Filharmonia Częstochowska
filharmonia.com.pl
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter