Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Al­ter­na­tyw­ne Spo­tka­nia Te­atral­ne KLAM­RA

Data wydarzenia: 12-19.3.2011

Spo­tka­nia czo­ło­wych, pol­skich te­atrów al­ter­na­tyw­nych wy­wo­dzą­cych się z tra­dy­cji stu­denc­kie­go te­atru nie­za­leż­ne­go. Celem fe­sti­wa­lu jest po­ka­za­nie jak naj­szer­sze­go spek­trum sceny al­ter­na­tyw­nej. Stąd obec­ność te­atrów po­słu­gu­ją­cych się róż­no­rod­nym ję­zy­kiem i środ­ka­mi wy­ra­zu, ope­ru­ją­cych roz­ma­itą po­ety­ką i kli­ma­tem spek­ta­kli.

Na KLAM­RZE można zo­ba­czyć więc te­atry tańca i lalek, przed­sta­wie­nia two­rzo­ne na pod­sta­wie wiel­kich tek­stów li­te­ra­tu­ry świa­to­wej, spek­ta­kle, w któ­rych wy­ko­rzy­sty­wa­na jest tech­ni­ka mul­ti­me­dial­na, mo­no­dra­my i per­for­mans.

Data publikacji: 08.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Toruń, Gagarina 11

Organizatorzy

Studencki Klub Pracy Twórczej "Od Nowa"
odnowa@umk.pl, +48566112266
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter