Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Dni Ba­chow­skie

Data wydarzenia: 25-31.3.2011

W dniach 25-31.03.2011 roku od­bę­dą się 16. Dni Ba­chow­skie or­ga­ni­zo­wa­ne przez Ka­te­drę Kla­we­sy­nu i In­stru­men­tów Daw­nych Aka­de­mii Mu­zycz­nej w Kra­ko­wie. Mu­zy­cy grają wy­łącz­nie na ko­piach lub ory­gi­nal­nych in­stru­men­tach z epoki sta­ra­jąc się tym samym wier­nie zin­ter­pre­to­wać mu­zy­kę ba­ro­ku.

W ra­mach fe­sti­wa­lu od­bę­dą się se­mi­na­ria po­świę­co­ne twór­czo­ści epoki ba­ro­ku. Do współ­pra­cy zo­sta­ną za­pro­sze­ni re­no­mo­wa­ni ar­ty­ści jak i mło­dzi adep­ci sztu­ki wy­ko­naw­czej (stu­den­ci i ab­sol­wen­ci klas kla­we­sy­nu i in­stru­men­tów daw­nych Aka­de­mii Mu­zycz­nych w Pol­sce), któ­rzy zin­ter­pre­tu­ją mu­zy­kę mi­strzów epoki ba­ro­ku.

Data publikacji: 08.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Kraków, św. Tomasza 43

Organizatorzy

AKADEMIA MUZYCZNA w KRAKOWIE
amuz.krakow.pl
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter