Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Ty­dzień Kina Hisz­pań­skie­go

Data wydarzenia: 17.3-10.4.2011

Im­pre­za pro­mu­ją­ca kino hisz­pań­skie od­by­wa­ją­ca się w War­sza­wie, Po­zna­niu, Gdań­sku, Kra­ko­wie, Ka­to­wi­cach, Lu­bli­nie i Łodzi.

Pod­czas 11. Ty­go­dnia Kina Hisz­pań­skie­go za­pre­zen­to­wa­ne zo­sta­ną naj­cie­kaw­sze hisz­pań­skie filmy fa­bu­lar­ne, do­ku­men­tal­ne i krót­ko­me­tra­żo­we z ostat­nich lat. Wy­bra­ne zo­sta­ły ty­tu­ły, które od­zwier­cie­dla­ją bo­gac­two ga­tun­ko­we i te­ma­tycz­ne no­we­go kina hisz­pań­skie­go

Data publikacji: 08.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Warszawa, Chełmska 19/21

Organizatorzy

AP Manana
manana@manana.pl, +48228511097
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter