Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Złote Mrów­ko­ja­dy

Data wydarzenia: 14-16.4.2011

"Złote Mrów­ko­ja­dy" są mię­dzy­na­ro­do­wym fe­sti­wa­lem au­tor­skie­go kina krót­ko­me­tra­żo­we­go. Lu­bel­ską Galę Filmu Nie­za­leż­ne­go wy­róż­nia hu­mo­ry­stycz­ne po­dej­ście do te­ma­tu.

Ba­wi­my się kon­wen­cją gali, pa­ro­diu­je­my znane ce­re­mo­nie. Uwa­ża­my, że za po­śred­nic­twem fil­mów, które prze­sy­ła­ją nam au­to­rzy można zna­ko­mi­cie ko­men­to­wać ota­cza­ją­cą nas rze­czy­wi­stość i opo­wie­dzieć wi­dzom o rze­czach waż­nych dla każ­de­go czło­wie­ka. Złoty Mrów­ko­jad to na­gro­da przy­zna­wa­na przez pa­sjo­na­tów dla pa­sjo­na­tów.
Or­ga­ni­za­to­ra­mi Gali są Ki­no­te­atr Pro­jekt i Stow. Cen­trum Kre­atyw­no­ści.

Data publikacji: 09.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Lublin, Narutowicza 32

Organizatorzy

Kinoteatr Projekt
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter