Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

X JU­BI­LE­USZO­WE MIĘ­DZY­NA­RO­DO­WE SPO­TKA­NIA Z "KO­NO­PIEL­KĄ"

Data wydarzenia: 30.4-1.5.2011

Wio­sen­ne ko­lę­do­wa­nie z "Ko­no­piel­ką" to jedna z naj­star­szych tra­dy­cji, swoją ge­ne­zą wy­wo­dzą­ca się wprost z cza­sów przed­chrze­ści­jań­skich.

Do dnia dzi­siej­sze­go zwy­czaj ten pa­mię­ta­ny jest na Pod­la­siu oraz za­chod­nich czę­ściach Litwy i Bia­ło­ru­si. Mię­dzy­na­ro­do­we Spo­tka­nia wło­czeb­ne stały się Świę­tem gdzie wszy­scy śpie­wa­ją­cy i pa­mię­ta­ją­cy pie­śni ży­cze­nio­we mogą spo­tkać się wy­śpie­wać pie­śni ży­cze­nio­we i wziąć udział we wspól­nej bie­sia­dzie.

Data publikacji: 09.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Knyszyn, RYNEK 39/-

Organizatorzy

KNYSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY
kok@knyszyn.pl , +48857279997
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter