Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Spo­tka­nia Te­atral­ne In­no­wi­ca

Data wydarzenia: 30.4-2.5.2011

Pre­zen­ta­cja spek­ta­kli te­atrów i in­nych dzie­dzin sztu­ki z Pol­ski, Ukra­iny i in­nych kra­jów. Fe­sti­wa­lo­wi to­wa­rzy­szą kon­cer­ty, warsz­ta­ty ar­ty­stycz­ne, wy­sta­wy oraz prze­gląd fil­mów do­ku­men­tal­nych.

Celem spo­tkań jest stwo­rze­nie prze­strze­ni dla wy­mia­ny myśli i idei, kon­fron­ta­cja po­staw twór­ców i od­mien­nych wraż­li­wo­ści. Spo­tka­nia IN­NO­WI­CA są próbą wpi­sa­nia współ­cze­snej sztu­ki w fe­no­men po­gra­ni­cza.

Data publikacji: 09.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


Nowica , Nowica 40

Organizatorzy

Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy
s-p-n@o2.pl, +48721555545
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter