Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Wiel­ka Aka­de­mic­ka Ma­jów­ka

Data wydarzenia: 29.4-3.5.2011

Week­end ma­jo­wy to za­zwy­czaj czas na pierw­szy w roku letni wy­jazd. Dla stu­den­tów, do­dat­ko­wo, ostat­nia chwi­la wy­tchnie­nia przed sesją. Gdzie in­dziej naj­le­piej wy­szu­mieć się i na­ła­do­wać ba­te­rię przed tym trud­nym okre­sem, jak nie na Wiel­kiej Aka­de­mic­kiej Ma­jów­ce? Tylko tam rze­sza stu­den­tów może spo­tkać się w ma­low­ni­czym Sie­ra­ko­wie wśród je­zior i lasów by za­ży­wać pierw­sze­go ma­jo­we­go słoń­ca, a przy tym wy­śmie­ni­cie się bawić.

Bo­ga­tą ofer­tę sta­no­wią mię­dzy in­ny­mi za­ba­wy in­te­gra­cyj­ne, za­wo­dy spor­to­we i ogni­ska. Wszyst­ko to w przy­stęp­nej, stu­denc­kiej cenie i naj­lep­szym na świe­cie to­wa­rzy­stwie. Gwa­ran­tu­je­my nie­za­po­mnia­ne wspo­mnie­nia! Wszel­kie in­for­ma­cje do­stęp­ne są pod ad­re­sem www.cam­pus.po­znan.pl/ma­jow­ka.

Data publikacji: 09.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


Poznań, Aleja Niepodległości 26/p. 41

Organizatorzy

FUNDACJA UNIVERSITATIS POSNANIENSIS
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter