Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

IV Mię­dzy­na­ro­do­wy Aka­de­mic­ki Kon­kurs Obo­istów i Fa­go­ci­stów

Data wydarzenia: 29.4-5.5.2011

IV Mię­dzy­na­ro­do­wy Aka­de­mic­ki Kon­kurs Obo­istów i Fa­go­ci­stów zo­sta­nie ro­ze­gra­ny w dwóch od­dziel­nych ka­te­go­riach: oboju i fa­go­tu.

Jest prze­zna­czo­ny dla stu­den­tów klas oboju i fa­go­tu z wyż­szych uczel­ni pol­skich i za­gra­nicz­nych (także słu­cha­czy stu­diów po­dy­plo­mo­wych) uro­dzo­nych po 29 kwiet­nia 1985 r. jego or­ga­ni­za­to­rem jest Ka­te­dra In­stru­men­tów Dę­tych i Per­ku­syj­nych łódz­kiej Aka­de­mii Mu­zycz­nej. Re­gu­la­min i for­mu­larz zgło­sze­nio­wy do­stęp­ne są na stro­nie in­ter­ne­to­wej www.amuz.lodz.pl.

Data publikacji: 09.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Łódź, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Organizatorzy

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
akademia@amuz.lodz.pl, +48426621600
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter