Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Ju­we­na­lia

Data wydarzenia: 19-29.5.2011

Fe­sti­wal Mu­zycz­ny Ju­we­na­lia Po­znań to jeden z naj­więk­szy pol­skich dar­mo­wych, wie­lo­dnio­wych, cy­klicz­nych fe­sti­wa­li kon­cer­to­wych zrze­sza­ją­cy ponad 140 tys. spo­łecz­ność aka­de­mic­ką mia­sta Po­zna­nia wokół war­to­ści do­da­nych, jak in­te­gra­cja, mi­łość do mu­zy­ki i ra­do­ści, in­ter­kul­tu­ro­wość i to­le­ran­cja, przy­jaźń, wspól­no­ta, przy­szłość mło­de­go po­ko­le­nia.

Wszyst­kie te war­to­ści łączy wspól­na pasja do mu­zy­ki i eks­pre­syj­nie wy­ra­ża­nej jed­no­ści śro­do­wi­ska w wiel­kim po­cho­dzie ju­we­na­lio­wym.

Data publikacji: 10.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Poznań, Aleja Niepodległości 26/p. 41

Organizatorzy

FUNDACJA UNIVERSITATIS POSNANIENSIS
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter