Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Fe­sti­wal Kul­tu­ry Sło­wiań­skiej i Cy­ster­skiej w Lą­dzie nad Wartą

Data wydarzenia: 18-19.6.2011

Za­pra­sza­my na VII Fe­sti­wal Kul­tu­ry Sło­wiań­skiej i Cy­ster­skiej w Lą­dzie nad Wartą! Cze­ka­ją na Was kupcy, rze­mieśl­ni­cy i wo­jo­wie, otwo­rzą się przed Wami bramy grodu i klasz­to­ru, po­zna­cie barw­ny świat śre­dnio­wie­cza, smak jego po­traw i blask pięk­nych wy­ro­bów, usły­szy­cie szczęk oręża i dźwię­ki wspa­nia­łej mu­zy­ki, zo­ba­czy­cie wy­stę­py ku­gla­rzy, za­głę­bi­cie się w ciszy cy­ster­skich murów, w po­boż­nej mo­dli­twie i śpie­wie mni­chów, zwie­dzi­cie cie­ka­we wy­sta­wy i po­słu­cha­cie pa­sjo­nu­ją­cych wy­kła­dów. Za­bierz­cie swoje dzie­ci!

Przy­go­to­wa­li­śmy dla nich wiele atrak­cji, dzię­ki któ­rym nie będą się nu­dzić. Przy­jedź­cie! Po­wi­ta­my Was i przyj­mie­my z ser­decz­ną go­ścin­no­ścią.

Data publikacji: 10.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


62-400 Słu Ląd, Poznańska 15a

Organizatorzy

Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"
unianadwarcianska.pl
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter