Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

XIV Mie­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Mu­zy­ki Gi­ta­ro­wej w Trzę­sa­czu

Data wydarzenia: 23-25.6.2011

Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Mu­zy­ki Gi­ta­ro­wej to im­pre­za mu­zycz­na z 13-​let­nią już hi­sto­rią. Pierw­szy fe­sti­wal odbył się w za­byt­ko­wym pa­ła­cu w Trze­bia­to­wie. Ko­lej­ne edy­cje, aż do 2003 r. miały miej­sce rów­no­le­gle w Trze­bia­to­wie i w Gry­fi­cach.

W roku 2004 Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Mu­zy­ki Gi­ta­ro­wej po raz pierw­szy za­go­ścił w Gmi­nie Rewal, a miej­scem kon­cer­tów stał się za­byt­ko­wy ko­ściół neo­go­tyc­ki w Trzę­sa­czu. For­mu­ła fe­sti­wa­lu jest nie­zmien­na od lat. Cen­tral­nym punk­tem Fe­sti­wa­lu są co­wie­czor­ne kon­cer­ty, re­ci­ta­le uzna­nych ar­ty­stów z Pol­ski i z ca­łe­go świa­ta.W ciągu trzech dni trwa­nia im­pre­zy od­by­wa­ją się także prze­słu­cha­nia kon­kur­so­we, w 3 gru­pach wie­ko­wych dla so­li­stów oraz 2 gru­pach dla du­etów. Prze­słu­cha­nia te, po­łą­czo­ne z warsz­ta­ta­mi, lek­cja­mi mi­strzow­ski­mi, wy­kła­da­mi oraz po­ra­da­mi lut­ni­czy­mi, są nie­od­łącz­nym ele­men­tem fe­sti­wa­lu w Trzę­sa­czu.

Data publikacji: 10.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Organizatorzy

Cezary Strokosz
cezarystrokosz@wp.pl, +48697168142
cezarystrokosz.republika.pl
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter