Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Wro­cław­skie Tanie Ksią­żek Czy­ta­nie

Data wydarzenia: 23-26.6.2011

Ko­lej­na edy­cja kier­ma­szu ksią­żek pod nazwą Wro­cław­skie Tanie Ksią­żek Czy­ta­nie. Jak co roku, na­miot ze sto­iska­mi sta­nie na wro­cław­skim rynku przed prę­gie­rzem. Obok na­mio­tu pla­nu­je­my na czas trwa­nia kier­ma­szu uru­cho­mić spe­cjal­ną prze­strzeń dla dzie­ci, gdzie na­uczy­cie­le, bi­blio­te­ka­rze i ani­ma­to­rzy kul­tu­ry będą pro­wa­dzić za­ję­cia edu­ka­cyj­ne. Do­ro­słym pro­po­nu­je­my ka­wia­ren­kę li­te­rac­ką.

W przy­go­to­wy­wa­nym przez nas pro­gra­mie oprócz tra­dy­cyj­nych spo­tkań z czy­tel­ni­ka­mi oraz pod­pi­sy­wa­nia ksią­żek przez au­to­rów, chcie­li­by­śmy zor­ga­ni­zo­wać „nocne czy­ta­nie”. Nasza im­pre­za wpi­sa­ła się już w Świę­to Wro­cła­wia i jest jed­nym z jego sta­łych ele­men­tów, na który czeka pu­blicz­ność.

Data publikacji: 10.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Wrocław, Widok 7

Organizatorzy

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
wpdk@wpdk.pl, +48605406208
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter