Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Rock na ba­gnie

Data wydarzenia: 1-3.7.2011

Dzień pun­ko­wy 01.07.2010r. 11.00-11.30 SKAN­DAL BAND (punk rock Kra­ków) 11.30-12.10 I.R. BA­BO­ON (HC/punk Rypin) 12.10-12.50 GANG­STER­SKI CHWYT (HC/punk) War­sza­wa 12.50-13.30 NER-W (post­punk) Za­le­sie Górne 13.30-14.10 KA­GA­NIEC (punk) Bia­ły­stok 14.10-14.50 JUNK (anar­cho punk) Bia­ły­stok 14.50-15.30 BANG BANG ( punk ) Le­gio­no­wo 15.30-16.10 PDS (punk) Le­gio­no­wo 16.10-16.50 ZERO (punk) Słupsk 16.50-17.30 DUMBS (RA­MO­NES tri­bu­te band) War­sza­wa 17.30-18.10 T-BOX ( me­lo­dyj­ny punk) Gi­życ­ko 18.10.18.50 PRZE­CIW (HC/punk) Lu­blin 18.50-19.50 ULICZ­NY OPRY­SZEK (punk) Nowy To­myśl 19.50-20.30 PLE­BA­NIA (in­dia­no punk) Hel 20.30-21.10 ORE­IRO (HC/punk/metal) Cie­cha­no­wiec/Za­mbrów 21.10.22.10 WC (le­gen­da punk-​roc­ka) Szcze­cin/Miast­ko 22.10-23.10 KAR­CER (le­gen­da punk rocka) Słupsk 23.10-23.50 AVA­RI­NIS IE­JI­MAS (punk) Litwa 23.50-00.30 WA­STED BUL­LETS (punk) Litwa 00.30-01.10 SA­NA­TO­RI­JA (HC/punk) Litwa Dzień z mu­zy­ką różną 02.07.2010r. ( go­spo­darz - Marek Pie­trow­cew Radio AKA­DE­RA ) 11.30-12.10 LOL­LI­POP (HC/meta) Mońki 12.10-12.50 IM­BRIS (rock) War­sza­wa 12.50-13.30 SAINT HILL (HC/metal) Bia­ły­stok 13.30-14.10 ECCE HOMO (al­ter­na­tiv/rock/metal) Lu­blin 14.10-14.50 MYLY LU­DZIE (rock/metal) Chełm 14.50-15.30 TEM­PEL­HOF (post­punk) Bia­ły­stok 15.30-16.10 RE­AR­RAN­GE (hard­co­re) Bił­go­raj 16.10-16.50 PIG­FA­CE BE­AU­TY ( hard rock ) Bia­ły­stok 16.50-17.30 RUMOR (HC/metal) Dę­bi­ca 17.30-18.10 SPEN­GI­MAS (hard­co­re) Litwa 18.10-18.50 WOZU (al­ter­na­tiv metal ) Litwa 18.50-19.50 MO­UN­TA­IN­SI­DE (heavy/rock) Litwa 19.50-20.50 XESS (post­punk/gho­tic/metal ) Litwa 20.50-21.50 SAINT OIL SAND (ska/punk) Litwa 21.50-22.50 VA TAIP VAT (ska/punk) Litwa 22.50-23.50 LEN­GVAI DAUŹ­TI (post/HC) Litwa 23.50-00.50 IR

(grun­ge/rock/al­ter­na­tiv) Litwa 00.50-01.50 CY­TA­DE­LA (new wawe) War­sza­wa Dzień z mu­zy­ką me­ta­lo­wą 03.07.2010r. (go­spo­darz - Ad­rian Pełka wy­daw­ca zine'a "R Lyeh", wo­ka­li­sta ze­spo­łów EM­PHE­RIS i HEL­LISH) 11.00-11.30 DARK­ME­RE (pro­gre­siv metal) Trój­mia­sto 11.30-12.10 EM­PHE­RIS (black metal) War­sza­wa 12.10-12.50 ME­MEM­BRIS (black/death metal) Łomża 12.50-13.30 HEL­L­RA­IZER (heavy metal) Bia­ły­stok 13.30-14.10 NEU­RO­NIA (metal) War­sza­wa 14.10-14.50 MAR­KIZ DE SADE (thrash metal) Bia­ły­stok 14.50-15.30 COM­PLA­INE (metal) Bia­ly­stok 15.30-16.10 WI­SH­MA­STER (thrash/black metal) Szcze­cin 16.10-16.50 EF­FECT MUR­DER (death metal/grind­co­re) Bia­ły­stok 16.50-17.30 IN­CAR­NA­TED (metal) Bia­ły­stok 17.30-18.10 THE NO-​MADS (thrash metal) Ka­to­wi­ce 18.10-19.10 THUN­DER­TA­LE (power metal) Litwa 19.10-20.10 KA­TE­DRA (heavy metal) Litwa - info 20.10-21.10 QUO VADIS (thrash/death metal) Szcze­cin 21.10.21.50 NO­VEM­BER (Dan­zig tri­bu­te band) Bia­ły­stok 21.50-22.50 MECH (le­gen­da rocka lat 80-​ych) War­sza­wa 22.50-23.50 EXLI­BRIS ( metal ) War­sza­wa 23.50-00.50 DIS­GOD (death/thrash metal) Litwa/Bia­ło­ruś PRO­JEK­CJE FIL­MÓW Pol­skie kino mu­zycz­ne: 1. Ja­ro­cin – Wy­dział Śled­czy IPN, reż. Mar­cin Wię­cław 2. Wszyst­ko co ko­cham, reż. Jacek Bor­cuch 3. Exo­dus - Ro­bert Bry­lew­ski, reż. Paweł Konjo Kon­nak 4. The Best Of Yach Film Fe­sti­val 2000 - 2010 5. Flesh Area, reż. Adam Zy­skow­ski Li­tew­skie kino mu­zycz­ne: 1. Pa­sku­ti­niai Brėmeno Mu­zi­kan­tai/Ostat­ni Mu­zy­cy z Mia­sta Brema, reż. Va­idas Le­ka­vičius 2. Vel­nio nu­ota­ka/Na­rze­czo­na dia­bła, reż. Arūnas Žebriūnas 3. Mu­zi­ka atve­ria sie­nas - Be­2Ge­ther, mu­zi­kos ir menu fe­sti­va­lis/Mu­zy­ka otwie­ra gra­ni­ce - Be­2ge­ther, fe­sti­wal mu­zy­ki i sztu­ki 4. Gel­tonų plytų ke­lias/Droga z żól­te­go bruku, reż. Aidas Gi­nio­tis, Asta Eini­kytė 5. Ri­go­let­to, reż. Ra­imun­das Ba­nio­nis

Data publikacji: 10.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Strękowa Góra, Strękowa Góra 24

Organizatorzy

Lokalna Organizacja Turystyczna Brama na Bagna
bramanabagna@op.pl, +48857140028
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter