Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Byd­go­skie Im­pre­sje Mu­zycz­ne

Data wydarzenia: 4-9.7.2011

Cele
•wie­lo­płasz­czy­zno­wa pre­zen­ta­cja i kon­fron­ta­cja do­rob­ku ar­ty­stycz­ne­go ze­spo­łów wo­kal­nych, in­stru­men­tal­nych, ta­necz­nych
•pro­mo­cja mu­zy­ki pol­skiej i świa­to­wej
•po­pu­la­ry­za­cja oby­cza­jów i tra­dy­cji na­ro­do­wych
•na­wią­zy­wa­nie kon­tak­tów ar­ty­stycz­nych
•twór­czy i ak­tyw­ny wy­po­czy­nek mło­dzie­ży
•pro­mo­cja mia­sta i re­gio­nu w kraju i na świe­cie

Uczest­ni­cy- ​ mło­dzie­żo­we ze­spo­ły mu­zycz­ne (chóry, or­kie­stry, ze­spo­ły mu­zy­ki daw­nej, folk­lo­ry­stycz­ne, in­stru­men­tal­ne, wo­kal­ne, wo­kal­no-​in­stru­men­tal­ne)
For­my-​ kon­kurs, kon­cer­ty w sa­lach i w ple­ne­rze, spo­tka­nie na­ro­do­we.

Data publikacji: 12.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Bydgoszcz, Jagiellońska 27

Organizatorzy

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter