Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Wa­le­ry czyli Sta­ni­sław Ju­lian Igna­cy Ostro­róg - fo­to­gra­fie

Data wydarzenia: 8-30.7.2011

Na wy­sta­wę skła­da­ją się akty ak­to­rek i mo­de­lek z prze­ło­mu XIX i pierw­szych dekad XX wieku, któ­rych au­to­rem jest Sta­ni­sław Ju­lian Igna­cy Ostro­róg - pseu­do­nim Wa­le­ry. Fo­to­gra­fik miesz­kał i two­rzył w Pa­ry­żu.

W la­tach 20. XX wieku Wa­le­ry był fo­to­gra­fem te­atru Fo­lies Bergère, w któ­rym try­um­fy świę­ci­ła Jo­se­phi­ne Beker. To wła­śnie zdję­cia tej ar­tyst­ki przy­nieść miały mu tak wiel­kie uzna­nie, że na trwa­łe za­pi­sa­ły jego na­zwi­sko w an­na­łach hi­sto­rii fo­to­gra­fii. Do­ko­na­nia Wa­le­re­go nie­za­prze­czal­nie we­szły do ka­no­nu aktu ko­bie­ce­go w fo­to­gra­fii. *Sta­ni­sław Ju­lian Igna­cy Ostro­róg uro­dził się 12 wrze­śnia 1863 roku jako pierw­szy syn mał­żeń­stwa Hra­bie­go Sta­ni­sła­wa Ju­lia­na Ostro­ro­ga z Teo­do­zją Wa­le­rią Gwoz­dec­ką. Po­dob­no to wła­śnie od dru­gie­go imie­nia matki po­cho­dzi sław­ny pseu­do­nim Wa­le­ry.

Data publikacji: 12.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Wrocław, pl. bpa Nankiera 8

Organizatorzy

Dolnośląskie Centrum Fotografii "Domek Romański"
galeria@okis.p, +48713447840
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter