Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Car­na­val Sztuk­mi­strzów

Data wydarzenia: 28-31.7.2011

Car­na­val Sztuk­mi­strzów to świę­to współ­cze­snej sztu­ki lu­dycz­nej.
Isto­tą im­pre­zy jest za­ba­wa. Za­ba­wie od za­wsze to­wa­rzy­szy sztu­ka lu­dycz­na, jako naj­bliż­sza na­tu­rze ludz­kiej. Po­przez jej ak­tu­al­ne prze­ja­wy - dzie­dzi­ny takie jak nowy cyrk i bu­sker­stwo otwo­rzy­my czas świę­ta.

Kar­na­wał jest to okres, kiedy zwy­cza­jo­we prawa co­dzien­no­ści ule­ga­ją za­wie­sze­niu, a cały spo­łecz­ny i kul­tu­ro­wy po­rzą­dek ulega od­wró­ce­niu o 180 stop­ni. Tak jak ku­glarz (ale też ar­ty­sta) jest sy­no­ni­mem od­mień­ca, cu­da­ka i wy­rzut­ka, tak czas kar­na­wa­łu jest sy­no­ni­mem czasu świę­ta, znie­sie­nia praw, obo­wiąz­ków, norm. Kar­na­wał jest cza­sem nisz­cze­nia, cha­osu,śmier­ci ale także cza­sem od­no­wy, oczysz­cze­nia, na­ro­dzin, jest cza­sem głup­ców, ar­ty­stów i ku­gla­rzy.

Data publikacji: 12.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Lublin, Rynek 8

Organizatorzy

Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin
kzuzaniuk@lublin.eu, +48 81 466 19 30
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter