Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Pik­nik Co­un­try Mrą­go­wo

Data wydarzenia: 29-31.7.2011

Pik­nik Co­un­try Mrą­go­wo to naj­więk­sza im­pre­za co­un­try w Pol­sce. Na to mu­zycz­ne świę­to przy­jeż­dża co­rocz­nie do Mrą­go­wa kil­ka­dzie­siąt ty­się­cy fanów i tu­ry­stów, któ­rzy na kilka dni zmie­nia­ją ob­li­cze mia­sta. Kow­boj­skie stro­je, mo­to­cy­kle, sa­mo­cho­dy te­re­no­we i mu­zy­ka stwa­rza­ją nie­za­po­mnia­ną at­mos­fe­rę. Cen­tral­nym miej­scem fe­sti­wa­lu jest am­fi­te­atr nad je­zio­rem Czos.

Do­dat­ko­wo w cen­trum mia­sta or­ga­ni­zo­wa­ne są im­pre­zy to­wa­rzy­szą­ce. Po­gram Pik­ni­ku Co­un­try uatrak­cyj­nia­ją: Pa­ra­da Co­un­try, wy­bo­ry Miss Co­un­try, po­ka­zy stro­jów kow­boj­skich, za­wo­dy si­ła­czy, kon­kurs na naj­ład­niej­szą wi­try­nę skle­po­wą w stylu co­un­try oraz ma­ra­ton pły­wac­ki.

Data publikacji: 12.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Warszawa, Ostrobramska 101 lok. 244

Organizatorzy

Performance Marketing Group sp. z o.o.
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter