Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Fe­sti­wal Kul­tu­ry Kre­so­wej

Data wydarzenia: 5-7.8.2011

Fe­sti­wal pre­zen­tu­je do­ro­bek kul­tu­ral­ny Po­la­ków za­miesz­ka­łych na by­łych Kre­sach oraz przy­czy­nia się do in­te­gra­cji śro­do­wisk po­lo­nij­nych. Jest je­dy­ną tego ro­dza­ju tak dużą im­pre­za w kraju. Wy­stę­py ze­spo­łów mu­zycz­nych i ta­necz­nych z Litwy, Bia­ło­ru­si i Ukra­iny trans­mi­to­wa­ne są przez TVP 2 oraz Te­le­wi­zję Po­lo­nia.

So­bot­ni kon­cert ga­lo­wy w am­fi­te­atrze jest głów­nym punk­tem trzech dni im­prez fe­sti­wa­lo­wych w mie­ście, w trak­cie któ­rych oglą­dać można wy­stę­py kapel, chó­rów oraz ze­spo­łów pie­śni i tańca. Wy­stę­pom to­wa­rzy­szą wy­sta­wy pla­stycz­ne, fo­to­gra­ficz­ne, rę­ko­dzie­ła, wie­czo­ry po­etyc­kie, kier­ma­sze i de­gu­sta­cje kre­so­wych po­traw.

Data publikacji: 12.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Mrągowo, Warszawska 26

Organizatorzy

Centrum Kultury i Turystyki
ckit@ckit.mragowo.pl, +48897433450
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter