Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Sa­ba­ło­we Ba­ja­nia

Data wydarzenia: 10-14.8.2011

,,Sa­ba­ło­we Ba­ja­nia" mają po­waż­ny udział w kul­ty­wo­wa­niu gó­ral­skiej kul­tu­ry za­war­tej w śpie­wie, tańcu, mu­zy­ce i gwa­rze.

Do­dat­ko­wą atrak­cją ,,Sa­ba­ło­wych Bajań" są im­pre­zy to­wa­rzy­szą­ce o cha­rak­te­rze re­gio­nal­nym i fol­ko­wym, pre­zen­ta­cja kapel lu­do­wych w pa­rad­nym prze­jeź­dzie oraz ,,Sa­ba­ło­wa Noc", pod­czas któ­rej zwięk­sza się grono zbój­ni­ków ta­trzań­skich-​męż­czyzn god­nych tego za­szczy­tu, któ­rzy świa­tło­ścią ini­cja­tyw i ta­len­tem twór­czym wpi­su­ją się w kon­ty­nu­owa­nie tra­dy­cji i roz­wój kul­tu­ry Pod­ha­la.

Data publikacji: 12.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Bukowina Tatrzańska, Kościuszki 87

Organizatorzy

Bukowiańskie Centrum Kultury-DOM LUDOWY
biuro@domludowy.pl, +48182077221
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter