Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Ostró­da Reg­gae Fe­sti­val

Data wydarzenia: 11-14.8.2011

Ostró­da Reg­gae Fe­sti­wal to naj­bar­dziej zna­czą­cy pol­ski fe­sti­wal mu­zy­ki reg­gae. Od 9 lat Ostró­da, a w szcze­gól­no­ści ma­gicz­ny teren by­łych ko­sza­rów pru­skich gdzie od­by­wa się im­pre­za, tętni ży­ciem w zie­lo­no-​żół­to-​czer­wo­nych bar­wach.

Przy­ja­zna at­mos­fe­ra, znane gwiaz­dy i in­te­re­su­ją­cy nowi ar­ty­ści na sce­nach live i sound sys­tem co­rocz­nie przy­cią­ga­ją ty­sią­ce fanów mu­zy­ki ko­rze­ni już nie tylko z Pol­ski, ale i całej Eu­ro­py. Nie­prze­rwa­nie od 2005 roku fe­sti­wal zwy­cię­ża w ka­te­go­rii „mu­zycz­ne wy­da­rze­nie roku w Pol­sce” w gło­so­wa­niu czy­tel­ni­ków wio­dą­ce­go pol­skie­go pisma reg­gae Free Co­lo­urs. Po ubie­gło­rocz­nej edy­cji Ostró­da Reg­gae Fe­sti­wal gło­sa­mi ponad 70% fanów zo­stał uzna­ny za wy­da­rze­nie roku w ka­te­go­rii reg­gae w ser­wi­sie Mia­sto Mu­zy­ki.

Data publikacji: 12.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Ostróda, Mickiewicza 8/1

Organizatorzy

Positive Music Promotion
info@positive.pl, +48512232005
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter